Какво представлява Дневник@?

 • Дневник@ е онлайн платформа за училищата
 • Обединява всички функции на хартиените дневници и бележници
 • Добавя модули в помощ на учениците, учителите и училищната администрация
 • Оптимизира образователния процес и подобрява комуникацията с родителите

Очаквайте скоро
и мобилното ни приложение

Features

Онлайн дневник

Дава възможност учителите да въвеждат необходимата информация – оценки, отсъствия, забележки, родителски срещи, контролни, класни работи и др.

Онлайн бележник

Дава възможност на ученици и родители да следят цялата информация за ученика – оценки, забележки, отсъствия, родителски срещи, учебна програма, домашни работи.

Материална книга

Дава възможност да се въвеждат записи за темата на уроците за всеки час от седмичното разписание.

Статистически модул

Дава възможност на училищното ръководство да извежда различни статистически данни за оценки или отсъствия на даден клас, учител, ученик, предмет.

Интеграция с НЕИСПУО

Дава възможност за генериране на ежемесечен експорт на ученическите отсъствията към системата на НЕИСПУО

Модул за събития

Дава възможност на учителите да звъвеждат предстоящи домашни, контролни и класни работи, които учениците и родителите следят в електронния бележник.

Административен модул

Дава възможност за добавяне и редактиране на административна информация за училището – ученици, учители, предмети, класове, учебно разписание и др.

Мобилно приложение за родители

Чрез него родителите получават известия в реално време за въведенета информация в системата.

Как работи?

Започваме видео поредица с демонстранции на основните функции на Дневник@, която може да следите в Youtube.

Често задавани въпроси

Какво представлява електронният дневник?

Дневник@ e онлайн система, която като всеки обикновен сайт, социална мрежа, имейл платформа е достъпна през интернет. За да влезете в системата, е необходимо да имате потребителски профил и устройство свързано с интернет.

Какви нива на достъп има електронният дневник?

Дневник@ разпознава 4 основни типа потребителски профили:

 • "Администратор" - Добавя и редактира административна информация за училището – ученици, учители, учебни предмети, класове, учебно разписание и др.
 • "Учител" - Добавя и редактира оценки, отсъстващи, забележки, родителски срещи, предстоящи домашни, контролни и класни работи и др.
 • "Ученик" - Разглежда минали и настоящи оценки, отсъствия, забележки, наказания, проверява за предстоящи родителски срещи и др.
 • "Родител" - Разглежда електронния бележник на един или повече ученици.

Има ли демо версия на Дневник@, която да се тества безплатно?

Да. На адрес demo.dnevnika.eu ще откриете нашата демо версия с тестови данни. Промените направени в ситемата се заличават на всеки час. За вход използвайте следните потребителски данни:

 • Администратор - потребителско име: admin, парола: testpwd
 • Учител - потребителско име: teacher, парола: testpwd
 • Ученик - потребителско име: student, парола: testpwd
 • Родител - потребителско име: parent, парола: testpwd

Какви услуги включва интеграцията на електронният дневник?

 • Хостинг на системата - Дневник@ съществува на наш сървър и училището няма ангажименти към осигуряване на допълнителна техника за инсталирането на системата.
 • Поддръжка - При възникване на технически проблем или неправилна работа на системата сме задължени приоритетно да отстраним неточностите, за да осигурим правилното функциониране на електронния дневник.
 • Обучителни материали - На този сайт може да откриете информация за основните функции на Дневник@
 • Актуализации - При настъпване на нормативни промени, нови функционалности и корекции сме задължени да ги отразим в Дневник@.
 • Архивиране на данните - Данните, въведени в системата, се архивират регулярно и при настъпване на технически проблеми могат да бъдат възстановени.
 • Поддомейн към dnevnika.eu - Не е необходимо закупуването на отделен домейн за достъп до дневника.
 • Първоначално въвеждане на информация за учениции, учители и класове от системата Админ
 • Въвеждане на учебно разписание от системата Седра

Как се интегрира системата в училищата?

За всяко училище се създава отделна, независима инсталация на Дневник@. Тя съществува на наш сървър в интернет и ние се грижим за техническата поддръжка и достъп до нея.

При първоначална инсталация на Дневник@ ние въвеждаме автоматично информация за всички учители, ученици и класове от системата Админ. Създаваме профили за достъп, състоящи се от потребителско име и парола и ги предоставяме на училището.

Всяко училище трябва да има поне един потребител от типа Администратор, който да отговаря за административните функции - добавяне/редактиране информацията за ученици, учители, учебни предмети, разписание и др.

Може ли да се ползва от устройство различно от компютър?

Да. Дневник@ може да се ползва от всяко устройство с интернет връзка - телефон, таблет, лаптоп, настолен компютър. Дизайнът е оптимизиран за работа с различни екрани и е максимално олекотен за бърз достъп и нисък интернет трафик.

Как се ползва Дневник@ в училищата?

Ако в класните стаи има интернет достъп, системата може да се ползва в реално време като хартиен дневник. При липса на такава възможност Дневник@ може да бъде попълван по всяко друго време и от всяко друго място с интернет връзка. Данните в системата могат да се въвеждат и коригират със задна дата.

Как се регистрира родителски профил?

Системата позволява на родителите да създават собствени профили. След регистрация администраторът на училището верифицира заявката и свързва профила на родителя към този на ученика.

Защо да изберете Дневник@?

  Хостинг на системата - Дневник@ съществува на наш сървър и училището няма ангажименти към осигуряване на допълнителна техника за инсталирането на системата.
 • Дневник@ улеснява значително връзката между учители и родители. Родителите могат да проверят как се справя детето им и да следят неговото развитие в реално време.
 • Дневник@ подобрява системата за контрол от страна на административното ръководство, като дава възможност да се следят по-лесно данните за всеки един учител, клас, ученик.
 • Дневник@ допринася за приспособяването на учителите към интерактивните методи на работа и комуникация с родителите.
 • Дневник@ подобрява имиджа на учебното заведение като го прави предпочитано от родители и ученици.

Имате още въпроси?

Свържете се с нас

Как започна всичко?

Идеята за Дневник@ се появи през 2009-2010 годнина. От ОУ "Бачо Киро" гр. Велико Търново се свързаха с нас с желание да се създаде електроннен вариант на хартиените дневници. Основната идея в началото бе да се оптимизира връзката между родителите и училището, като се даде възможност информацията да се въвежда и достъпва в реално време от регистрирани потребители.

Скоро след старта на Дневник@ започнахме да добавяме и други функционалности, които надхвърлиха възможностите на съществуващите хартиени дневници и бележници. Добавихме модули за статистика, за материална книга, за предстоящи събития и др. Всичко това беше реализирано съвместно с училищата, с които работихме през годините и беше подчинено на нормативните изисквания на МОН.

През 2017 модернизирахме визията на ситемата и започнахме глобална кампания, целяща популяризирането на Дневник@. Причината за това бе новината от МОН, че от учебата 2018/2019г. училищата, които имат електронен дневник, могат да не използват хартиен такъв.

Атанас Маринов

Маркетинг

a.marinov@dnevnika.eu

Лъчезар Григоров

Уеб дизайн

l.grigorov@dnevnika.eu

Драгомир Петкански

Графичен Дизайн

d.petkanski@dnevnika.eu

Михаил Николов

Софтуерен специалист

m.nikolov@dnevnika.eu

Юлиан Пастърмов

Софтуерен специалист

j.pastarmov@dnevnika.eu

Колко струва Дневник@?

Цената на Дневник@ се определя от броя ученици в училището и е за срок от една година

Училища с до 500 ученика плащат за всеки ученик по

1лв
на година

 • Хостинг
 • Поддръжка
 • Актуализции
 • Архивиране на данните
 • Поддомейн към dnevnika.eu
 • Първоначално въвеждане на ученици и учители
 • Въвеждане на разписание от системата Седра
 • Помощни материали
 • Мобилно приложение за родители
Свържете се с нас

Училища с между 500 и 1000 ученика плащат за всеки ученик по

1,50лв
на година

 • Хостинг
 • Поддръжка
 • Актуализции
 • Архивиране на данните
 • Поддомейн към dnevnika.eu
 • Първоначално въвеждане на ученици и учители
 • Въвеждане на разписание от системата Седра
 • Помощни материали
 • Мобилно приложение за родители
Свържете се с нас

Училища с над 1000 ученика плащат за всеки ученик по

2лв
на година

 • Хостинг
 • Поддръжка
 • Актуализции
 • Архивиране на данните
 • Поддомейн към dnevnika.eu
 • Първоначално въвеждане на ученици и учители
 • Въвеждане на разписание от системата Седра
 • Помощни материали
 • Мобилно приложение за родители
Свържете се с нас

Форма за контакт

С удоволствие ще отговорим на вашите запитвания.
За целта попълнете формата с актуални данни и ние ще се свържем с вас.